Τα καταστήματα από πέρσι το Μάρτιο μέχρι το Μάιο και από τον Οκτώβριο φέτος είναι κλειστά με κρατική εντολή. Βρίσκονται τα περισσότερα στο κέντρο όπου οι οικοδομές είναι παλιές και δεν έχουν σύστημα αυτονομίας στην θέρμανση, με αποτέλεσμα κατά την διάρκεια του lockdown να δουλεύει συνεχώς η θέρμανση καθόσον όλοι είναι στις κατοικίες τους και δεν μπορούν να βγουν και να χρεώνεται υπέρμετρα η τηλεθέρμανση. Τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις μας? Θα δώσουμε όλη την επιστρεπτέα προκαταβολή για την θέρμανση που δεν καρπωθήκαμε όπως πέρσι το βοήθημα?

Να μας απαντήσουν οι υπεύθυνοι υπάρχει λύση ή δεν υπάρχουν υπεύθυνοι?

Πέτρος Πέμας

Πρόεδρος κομμωτών Κοζάνης