Διοργανώθηκε με επιτυχία η παρουσίαση, στην τ.κ.Κερασιάς την Παρασκευή 29-11-19 από την εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ Κοζάνης με θέμα «Παροχή πρώτων βοηθειών».
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της τοπικής κοινότητας και κύριος στόχος της ήταν η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με:

αντιμετώπισης θύματος καρδιακής ανακοπής
χρήσης Α.Ε.Α και
πνιγμονής από ξένο σώμα

ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις για θέματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες και δόθηκαν διευκρινήσεις και απαντήσεις στα ερωτήματά τους.
Ο πρόεδρος της τ.κ. Κερασιάς Τότσκας Αντώνιος ευχαριστεί θερμά τους εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ Κοζάνης κ.Παναγιωτίδη Ι, κ.Τουρτούρα Ευάγγελο και κ.Παπανίκο Ι. που προσέφεραν τον χρόνο τους και τις γνώσεις τους για την εκπαίδευση των πολιτών.