Από τις 9 Ιουλίου ως σήμερα και οι επτά άξονες του προγράμματος απολιγνιτοποίησης του Πράσινου Ταμείου έχουν τεθεί σε ισχύ και απομένει η έκδοση δύο ακόμα προσκλήσεων. Ενεργοποιείται και ο τελευταίος άξονας του προγράμματος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στην περιοχή.