ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΣΘΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΛΑ, τ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΣΤΙΣ 27-10-2017, ΩΡΑ 18:30,

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΛΑΦ ΚΟΖΑΝΗΣ.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ