Παραδίδονται μαθήματα αγγλικών όλων των επιπέδων από απόφοιτο πανεπιστημίου Η. Π. Α. Τιμές προσιτές και γίνεται έκπτωση σε αδέρφια. Τηλ. 6906694561.