ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ – Διαμαντής Βαχτσιαβάνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ – Παναγιώτης Ηλιόπουλος

ΜΕΛΗ Δ.Σ
Βασίλειος Μήκας
Κωνσταντίνος Δρίβας
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος
Δημοσθένης Παληγιάννης

Το βιογραφικό του Διαμαντή Βαχτσιαβάνου

Ο κ. Βαχτσιαβάνος Διαμαντής είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση την λογιστική και με πολυετή εμπειρία στον ενεργειακό τομέα. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει από το 2008 έως το 2010 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΠΡΟΦΩΣ (Θυγατρική ΕΛΠΕ) και από το 2013 έως το 2015 Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ενώ από το 1993 έως το 2012 ήταν στέλεχος Οικονομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ. Επίσης, ο κ. Βαχτσιαβάνος διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης επιχειρήσεων είτε ως οικονομικό στέλεχος είτε κατέχοντας θέσεις ευθύνης στα διοικητικά συμβούλια αυτών. Τέλος, ο κ. Βαχτσιαβάνος έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής είτε ως ειδικός οικονομικός σύμβουλος στους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Γεωργίας.