Μπόνους ύψους 15.000 ευρώ προτίθεται να δώσει η ΔΕΗ σε όσους εργαζομένους αποχωρήσουν συναινετικά σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοίκηση της εταιρείας
Η Διοίκηση της ΔΕΗ πέραν της αναγκαιότητας ανανέωσης του προσωπικού, επιθυμεί να δώσει την ευκαιρία αποχώρησης συναινετικά στους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένα όρια ηλικίας και έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Για το σκοπό αυτό σύμφωνα με ανακοίνωση της, θα χορηγήσει στους συναινετικά αποχωρούντες ποσό ύψους 15.000 ευρώ, για την υλοποίηση του οποίου ολοκληρώνονται οι τελικές ρυθμίσεις.

Κατόπιν τούτων και μετά από σχετικό αίτημα της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, προκειμένου να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα, η οριστική απόφαση θα ληφθεί στο Δ.Σ. της 17ης Ιανουαρίου 2017.

www.dikaiologitika.gr