Από αύριο το πρωί και μέχρι την Τρίτη 16 Μαρτίου αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των λυκείων στη Δυτική Μακεδονία, όπου όλες οι περιφερειακές ενότητες ανήκουν στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου.