Ακόμα δεν έγινε απολογισμός δράσεων από τον ΟΑΠΝ σε συνεργασία με τους ανθρώπους
των φανών, πάραυτα υπάρχουν κάποιες απορίες για μερικές ακόμα προμήθειες. 1.946 ευρώ
με ΦΠΑ δόθηκαν στον Imagine 89, 7, ραδιοφωνικό σταθμό της Καλαμαριάς για σποτ, live
αναφορές και post στα media. Προφανώς ο ΟΠΑΝ θεώρησε ότι με 2.000 ευρώ στον εν λόγω
σταθμό της Καλαμαριάς θα διαδοθεί το έθιμο.

875 ευρώ δόθηκαν για αγορά παραδοσιακών προϊόντων για την ποντιακή βραδιά της 14ης
Φεβρουαρίου 2018, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο, το οποίο αφορούσε πισία. 434 ευρώ
δόθηκαν για την ομάδα κρουστών, 1.000 ευρώ για πυροτεχνήματα, 220 ευρώ για την
ανανέωση της ιστοσελίδας kozaniBkiapokria, 1000 ευρώ για στολές, 1000 ευρώ για
πυροτεχνήματα, 25.000 ευρώ για τους μουσικούς, 13.000 ευρώ για τα κιχιά κ.ο.κ.

Ιωάννα Παπαδημητρίου