ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ….
Σεβασμός στο Περιβάλλον – Νεράιδα καθαρή .
Πλησιάζουμε προς το τέλος των εργασιών στον πεζόδρομο.
Πρωτοβουλία της Εθελοντικής Κίνησης Γυναικών Νεράιδας.
Επισκεφθείτε την Νεράιδα, περπατήστε τον πεζόδρομο.
Ο πεζόδρομος θα σας οδηγήσει στα ξέφωτα του λόφου, θα ανταμειφθήτε με την πανέμορφη θέα.