Στις 13 Οκτωβρίου 2020 η SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πήρε άδεια παραγωγού από τη ΡΑΕ για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 20.79 MW στη θέση ΒΟΥΡΣΑΝΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΕΡΒΙΩΝ. Την μη χορήγηση άδειας για την κατασκευή του έργου αποφάσισε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης στις 24 Απριλίου 2019 για πολλαπλούς λόγους:

1. Στην περιοχή υπάρχουν αρχαιότητες των ελληνιστικών χρόνων
2. Σε απόσταση 1.400 μέτρων από το αιολικό πάρκο υπάρχει η βυζαντινή καστροπολιτεία, κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος.
3. Οι ανεμογεννήτριες είναι ορατές και προκαλούν οπτική βλάβη και στην βυζαντινή καστροπολιτεία και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αιανής , δυο κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους
4. Στην ΒΑ πλευρά του λόφου υπάρχουν τα ασκηταριά των Αγίων Θεοδώρων και σπήλαιο υπό κήρυξη
5. Δύο οικισμοί στην περιοχή προς ΛΑΡΚΟ είναι επίσης υπό κήρυξη
6. Το έργο βρίσκεται εντός συμπλέγματος αρχαιολογικών και γεωμορφολογικών χώρων και επηρεάζει μια μεγάλη περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος όπως και το Γεωπάρκο Κοζάνης -Γρεβενών

Η εταιρεία έκανε προσφυγή στο ΚΑΣ .Στις 29 Μαΐου του 2020 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποδέχτηκε τη ιεραρχικής προσφυγής της Εταιρείας Siemens Gamesa Renewable Energy A.E. κατά της αρνητικής απόφασης της ΕΦΑ Κοζάνης για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου ισχύος 20,79MW στη θέση «Βουρσάνα».Το ΚΑΣ δεν έκανε δηλαδή αποδεκτή την εισήγηση της υπηρεσίας και αποφάσισε ότι η νέα τροποποιημένη πρόταση εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου δεν προκαλεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη και αλλοίωση της μορφής αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της περιοχής, με τους όρους: να καταργηθεί η βορειότερη ανεμογεννήτρια, η οποία είναι ορατή από τον αρχαιολογικό χώρο των Σερβίων και να μετακινηθεί κατά τι η δεύτερη ανεμογεννήτρια, ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή από τον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο .Επίσης κατά τον σχεδιασμό της προβλεπόμενης οδοποιίας και κατά την εκπόνηση της ΜΠΕ, να καταβληθεί προσπάθεια ώστε η οδοποιία: α) Να απομακρυνθεί και ει δυνατόν, να μην είναι ορατή από τον αρχαιολογικό χώρο των Σερβίων, β) Να έχει το μικρότερο δυνατό πλάτος και γ) Να υπάρξει πρόβλεψη αποκατάστασης του τοπίου μετά το πέρας των εργασιών μεταφοράς και εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας.

Το δασαρχείο Κοζάνης στις 4 Απριλίου 2019 με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί ασφάλειας των αεροπορικών πτήσεων ενέκρινε την εγκατάσταση από την SIEMENS GAMESA επί δημόσιας δασικής έκτασης όπως ισχύει ενός ανεμολογικού ιστού ύψους 68 μ. Τώρα ήρθε η ώρα για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λίγο πριν τοποθετηθούν οι πέντε ανεμογεννήτριες  αναμένοντας τη γνωμοδότησης της τοπικής αρχαιολογικής υπηρεσίας….

Ιωάννα Παπαδημητρίου