Η Κοζάνη του Πολιτισμού είναι μία φλόγα που καίει στις καρδιές όλων !
(Αφίσα από το αρχείο του ΟΑΠΝ)