Μετά από ανακοίνωση του διοικητή του Γ.Ν. Φλώρινας δεν κατέστη δυνατό να καλυφθεί η κενή θέση χειρουργού στο νοσοκομείο. Έτσι αποφάσισε τα επείγοντα να μεταφέρονται στο Μποδοσάκειο και στην Καστοριά. Αυτά ως δείγμα του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων μας.
Ι.Π.