Η ΠΟΕΔΗΝ αντιδρά με τη δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων σ τα νοσοκομεία, αλλά είναι γεγονός. Και το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης θα εμβολιάζει το γενικό πληθυσμό παρά τις όποιες αντιδράσεις. Βεβαίως είναι σίγουρο ότι και πάλι θα πιεστεί το νοσοκομείο από φόρτο εργασίας όταν γίνονταν ακόμα και τοπικές προσπάθειες να ελαφρυνθεί. Υπάρχει όμως και η άποψη που λέει ότι οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες αντιμετωπίζονται καλύτερα στο νοσοκομείο.

Ι.Π.