Υπάρχουν τράπεζες στην Κοζάνη, οι οποίες δεν επιτρέπουν το άνοιγμα λογαριασμών μισθοδοσίας στους υπαλλήλους, αν προηγουμένως δεν κλείσουν  τους λογαριασμούς τους στις υπόλοιπες. Μάλιστα επικαλούνται την πράξη νομοθετικού περιεχομένου των capital controls, η οποία αναφέρει ότι αν μπορεί να διενεργηθεί η εν λόγω συναλλαγή, δηλαδή η μισθοδοσία από λογαριασμό άλλης τραπέζης, τότε θα ανοιχτεί μεν ο λογαριασμός, αλλά χωρίς δυνατότητα ανάληψης. Ζητούν μάλιστα και υπεύθυνη δήλωση για να βεβαιώσει ο εργαζόμενος και ζητών άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας ότι δεν υπάρχουν άλλοι λογαριασμοί σε άλλες τράπεζες.

Φυσικά για να δεχτούν οι τράπεζες της Κοζάνης το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας , ζητείται η ανάλογη βεβαίωση από την επιχείρηση. Το ερώτημα που τίθεται προς το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή είναι κατά πόσο νόμιμη είναι αυτή η διαδικασία, όταν τελικά ανοίγεται λογαριασμός μισθοδοσίας και δεν μπορείς να πάρεις τα χρήματά σου. Φυσικά το να πληρώνεις τρία ευρώ για την μισθοδοσία του υπαλλήλου όταν δεν υπάρχει κοινή τράπεζα είναι σύννομο καθόλα.

Ι.Π.