Αξιότιμοι κ.κ. εκπρόσωποι των ΜΜΕ,

Ίσως έπρεπε να σας κοινοποιήσω την άποψή μου σχετικά με τα γεγονότα και τις «καταγγελίες» των εργαζομένων της ΚΔΒΚ, αλλά προτιμώ να ακολουθήσω την υπαλληλική οδό, που επιτάσσει άλλωστε κι ο νόμος, ενημερώνοντας τα αρμόδια όργανα.

Είναι γεγονός ότι παντού υπάρχουν υπάλληλοι που δεν αποδέχονται τον έλεγχο από προϊσταμένους και ακόμη και ερωτήσεις σχετικά με την εργασία τους τις αναφέρουν ως εκφοβισμό και τρομοκρατία- όλα αυτά τα «επίκαιρα» θέματα- που σε κάποιες περιπτώσεις ίσως αποδειχθούν και πλασματικά γιατί υποκρύπτουν απλά πικρίες.

Ας φροντίσουμε να ασχολούμαστε σοβαρά με τη δουλειά μας κι όχι με γκρίνιες και πιστεύω ότι θα πέσουν παντού οι τόνοι. Άλλωστε η Κοζάνη είναι μικρή πόλη και όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε, άγιος δεν είναι κανένας και εντέλει κρινόμαστε από την πορεία μας, το ήθος και τον χαρακτήρα μας.

Νομίζω ότι όλοι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και μένει να αποδειχθούν τα γεγονότα ακολουθώντας τις σωστές διαδικασίες. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε ανεξαρτήτως της θέσης και της ηλικίας μας και να μη μεγαλοποιούμε γεγονότα ιδιαίτερα δημόσια εκθέτοντας υπολήψεις και υπηρεσίες.

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Ιωάννα Στεργιοπούλου
Δ/ντρια ΚΔΒΚ