Στις 15 Ιουλίου 2019 συστάθηκε η Ενεργειακή Κοινότητα Κοζάνης Π.Ε. με πρόεδρό  της τον Πετρόχειλο Χρήστο της Kiefer. Η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε.» υπάχθηκε  σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για  το Φωτοβολταϊκό Σταθμό 32 ισχύος 996,19 kW» συνολικής επιφάνειας 11.548  τ.μ., στη θέση «Μάνα νερού» της Μεσιανής Σερβίων. Η  εν λόγω ενεργειακή κοινότητα υπέβαλε δυο αιτήματα  για εγκατάσταση  σταθμών στην ίδια θέση, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη ισχύ από όλα και καταλαμβάνουν ανάλογα και τη μεγαλύτερη έκταση.

Όταν αργότερα προσπάθησε ο δήμος Κοζάνης να φτιάξει τη δική του ενεργειακή κοινότητα «σκόνταψε» στην  Ενεργειακή Κοινότητα Κοζάνης Π.Ε και άλλαξε επωνυμία δημιουργώντας την Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Κοζάνης Περιορισμένης Ευθύνης.

Θυμίζουμε ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες (είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα) μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας.

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα  για την  υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις αναφέρεται έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ». Όπως και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης «Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος για άδεια εγκατάστασης 40 Φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικού εμβαδού 303.917 τ.μ., στη θέση «Μάνα νερού» των Δήμων Σερβίων και Κοζάνης». Τελικά τα διοικητικά όρια Σερβίων και Κοζάνης δεν είναι και τόσο  μακριά…Και η θέση Μάνα Νερού περιλαμβάνει τέσσερις δημοτικές κοινότητες, Μεσιανής, Βαθυλάκου, Πετρανών και Οινόης και βρίσκεται στους δήμους Σερβίων και Κοζάνης.

Ιωάννα Παπαδημητρίου