Το θέμα του εφετινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος αφορά στην
καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά και επιλέχθηκε από τον ΟΗΕ για να ωθήσει
κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και άτομα στη συνεργασία για τη διερεύνηση βιώσιμων
εναλλακτικών προϊόντων και συμπεριφορών, που θα μειώσουν άμεσα τη χρήση πλαστικών
που ρυπαίνουν τη θάλασσα, καταστρέφουν τη θαλάσσια πανίδα και απειλούν την ανθρώπινη
υγεία.

Πάρα το γεγονός ότι το θέμα αυτό δεν άπτεται άμεσα της κύριας δραστηριότητας της ΔΕΗ, η
ελαχιστοποίηση της χρήσης πρώτων υλών, η μείωση της παραγωγής αποβλήτων και η κατά το
δυνατόν επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αυτών αποτελούν πάγια πρακτική της,
ενσωματωμένη στα πιστοποιημένα κατά ISO 14001:2004 Συστήματα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης στους Σταθμούς Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τα Ορυχεία.

Παράλληλα, η ΔΕΗ συμμετέχει σε περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες για την
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα περιβάλλοντος. Τον Νοέμβριο του 2017
συμμετείχε στη δράση: «Πριν το πετάξεις, σκέψου! Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ξανά;», η
οποία πραγματοποιήθηκε από το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) κατά το διάστημα 20-24 Νοεμβρίου 2017.

Η ΔΕΗ, παρακολουθώντας στενά τις τάσεις στον τομέα της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
και συντασσόμενη με την προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας και ειδικότερα της ΕΕ για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μετασχηματίζεται και μεταβαίνει σε ένα νέο
επιχειρησιακό μοντέλο με έμφαση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, την Εξοικονόμηση, την
Απανθρακοποίηση της Οικονομίας, την Ψηφιοποίηση.

Η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ υλοποιείται μέσα από ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό
πρόγραμμα, με το οποίο, πέραν της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
κοινοτική και την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, βελτιώνονται συνεχώς οι περιβαλλοντικές
επιδόσεις και το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Έτσι:

– Εκσυγχρονίζει το παραγωγικό της δυναμικό με νέες υπερσύγχρονες μονάδες και
βελτιώνει την περιβαλλοντική επίδοση των υφισταμένων μονάδων της.
– Αυξάνει την παρουσία της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Την επόμενη 10ετία
σχεδιάζει να επενδύσει πλέον των 2 δισ. σε ΑΠΕ.
– Υλοποιεί το υβριδικό έργο Ικαρίας (συνδυασμός Αιολικής και Υδροηλεκτρικής
ενέργειας), ισχύος 6,65 MW, το οποίο αποτελεί το πρώτο πανευρωπαϊκά και καινοτόμο
για την εποχή του έργο, που αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2018.
– Προωθεί την ανάπτυξη της Γεωθερμίας.
– Αποκαθιστά περιοχές μετά την εξόρυξη του λιγνίτη, διαμορφώνοντας νέους βιότοπους
και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
– Συμβάλλει μεθοδικά και οργανωμένα στη συγκέντρωση πολύτιμων αποθεμάτων νερού
με τους ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών της έργων, οι οποίοι, πέραν της παραγωγής
καθαρής ενέργειας με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και άρδευσης,
συντελούν στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και στη δημιουργία νέων
οικοσυστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας.
– Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην ορθή διαχείριση
των αποβλήτων, π.χ. η συνεργασία με τον Δήμο Θήρας για τη διαχείριση και ενεργειακή
αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων του νησιού.
– Προωθεί την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας, συμπεριλαμβανομένων των
υποπροϊόντων δασικής ξυλείας και αγροτικών υπολειμμάτων.
– Υλοποιεί δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης, τόσο εσωτερικά
στον Όμιλο όσο και στους πελάτες της.
– Παρέχει τηλεθέρμανση στην Πτολεμαΐδα – Κοζάνη – Αμύνταιο – Μεγαλόπολη,
απαλλάσσοντας τις περιοχές αυτές από το περιβαλλοντικό φορτίο των ατομικών
θερμάνσεων.

Ταυτόχρονα, η Επιχείρηση συμμετέχει και καινοτομεί σε πρωτοβουλίες και δράσεις:
– εξηλεκτρισμού τομέων της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων της θέρμανσης-ψύξης
κτηρίων, αφαλάτωσης, καθώς και χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών,
– σταδιακής μετάβασης στα Έξυπνα δίκτυα και σε εξελιγμένες τεχνικές διαχείρισης
ζήτησης και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μακρόχρονη συμβολή της ΔΕΗ στην προστασία του Περιβάλλοντος συνεχίζεται αδιάκοπα με
την περαιτέρω πραγματοποίηση νέων, πολύ σημαντικών ενεργειακών επενδύσεων για
παραγωγικό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της
Επιχείρησης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ