Ζητούνται καθηγήτριες/ καθηγητές Αγγλικών από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΣΥΓΧΡΟΝΟ στην Κοζάνη.
Τηλ. 6947940021
E-mail για βιογραφικά:
[email protected] και [email protected]
Φωτογραφία επιθυμητή