Ζητούνται καθηγήτριες/ καθηγητές Αγγλικών από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΣΥΓΧΡΟΝΟ στην Κοζάνη.
Τηλ. 6947940021
E-mail για βιογραφικά:
matmomtsiou@yahoo.gr και synchronacc@gmail.com
Φωτογραφία επιθυμητή