Ζητείται οδηγός με δίπλωμα Γ κατηγορίας για πλήρη απασχόληση έως 29 ετών λόγω προγράμματος ΟΑΕΔ. Πληροφορίες στα τηλ: 2461025876, 6946687022, κ. Λάμπρος.