ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ενημερωτική ημερίδα πραγματοποίησε η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας το πρωί της Τετάρτης στην αίθουσα του Κοβεντάρειου, προκειμένου να υποστηρίξει τους Δήμους στο δύσκολο έργο της προσαρμογής και της συμμόρφωσής τους με τον νέο κανονισμό για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η ημερίδα απευθυνόταν στα στελέχη των δήμων και διοργανώθηκε  σε συνεργασία με την εταιρεία   Blue   Value ΑΕ,.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τα στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν τις    επιμέρους υποχρεώσεις για τον ισχύοντα νέο Κανονισμό (ΕΕ)  2016/679 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) ο οποίος εισάγει μία σειρά από σύνθετες απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε νομικό, διαδικαστικό και τεχνικό επίπεδο.

Στην εκδήλωση απαντήθηκαν μια σειρά ερωτήματα όπως τι είναι ο GDPR και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του, Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων, Ποιος είναι ο νέος – υποχρεωτικός θεσμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) , Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την μη συμμόρφωση και  Ποια  είναι  τα  πρακτικά  βήματα,  που  πρέπει  να  ακολουθηθούν  μέχρι  και  την  πλήρη ετοιμότητα με προθεσμία υλοποίησης την 25η  Μαΐου 2018, (ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί πλήρως όλα τα ζητήματα).

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας που έκανε την ενημέρωση, Τάσος Ντέμκας αναφέρθηκε στον νέο κανονισμό λέγοντας πως η ενημέρωση είναι σημαντική και αφορά όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης της περιφέρειας , μιας και όπως τόνισε ο κανονισμός είναι υποχρεωτικός, πρέπει να εφαρμοστεί από τους πάντες και προβλέπει μεγάλα πρόστιμα στην αντίθετη περίπτωση. Από την πλευρά του ο Λευτέρης Τοπάλογλου διευθυντής της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, είπε πως η εκδήλωση γίνεται προκειμένου να ενημερωθούν τα στελέχη των δήμων και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον νέο κανονισμό προσωπικών δεδομένων, με δεδομένο ότι οι δήμοι πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι τον Μάιο του 2018.


Β.Σ.