Κατόπιν απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ η Δ.Ο.Υ Κοζάνης από τη Δευτέρα 23/11/2020 (και για όσο διαρκούν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας) θα λειτουργεί ως εξής:

  1. Ταμειακές συναλλαγές 08.00- 15.00
  2. Ώρες εισόδου για το κοινό 08.00 -17.00 (για προγραμματισμένες συναντήσεις μόνο)
  3. Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού 00 -17.00 στα παρακάτω τηλέφωνα
ΤΜΗΜΑΤΑ Δ.Ο.Υ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2461 3 54 156    -152 – 161
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2461 3 54 149    -155 – 158
ΦΠΑ 2461 3 54 122    -151
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 2461 3 54 159    -162
   
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 2461 3 54 174    -136  – 139  -163  -140  -141
   
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  
ΕΣΟΔΑ 2461 3 54 170   -171    -173   -177  -179
   
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ  
ΜΗΤΡΩΟ 2461 3 54 165    -168    -167
   
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2461 3 54100
   

 

  1. Η Δ.Ο.Υ. Κοζάνης θα δέχεται  μεταξύ 08.00 – 19.00 κλήσεις για προγραμματισμό συναντήσεων στο τηλέφωνο  2461 3 54410
  2. Επίσης αιτήματα μπορούν να υποβληθούν με αποστολή e – mail στο [email protected]  και στο FAX: 2461 0 36049

Υπενθυμίζεται ότι το συναλλασσόμενο κοινό προσέρχεται στις Δ.Ο.Υ. μόνο με ραντεβού και εφόσον το αίτημά του δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.