Από το Δικηγορικό Γραφείο της κ. Βακωνάκη Αθανασίας γνωστοποιείται ότι διατίθενται προς πώληση μετοχές από μετόχους της εταιρείας Δημουδιάς ΑΕ.

Στοιχεία επικοινωνίας: 24610 36577, 6945898280, email: vakon_s@otenet.gr.