Την 1η Ιουλίου ο Γιώργος Χριστοφορίδης, περιφερειακός σύμβουλος του συνδυασμού «Ελπίδα» μιλούσε για απευθείας ανάθεση του περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη εκτός περιφέρειας.  «Αυτή τη φορά ο Περιφερειάρχης δίνει με απευθείας ανάθεση ( ΑΔΑ: 6Χ717ΛΨ-ΗΟΒ ) δουλειά αξίας 24.000 ευρώ εκτός περιφέρειας. Δηλαδή αν δεν στηρίξει η Περιφέρεια την τοπική αγορά ποιος θα το κάνει;». Αυτά ανέφερε εκτός των άλλων  στην ανακοίνωσή του.

Πράγματι στις 3 Δεκεμβρίου 2019 με απόφαση περιφερειάρχη  εγκρίθηκε η  απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών, διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης, των υπηρεσιών της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (MIS 5029618), του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD 2018-2019, σε  Οικονομικό Φορέα με έδρα το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης . Το κόστος της εν λόγω ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 24.180€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Με την ειδοποιό διαφορά ότι και οι τρεις προσφορές των υποψηφίων δεν ήταν από την περιοχή μας, όπως αποδεικνύεται εύκολα από την ανάγνωση της απόφασης… Μετά από επτά μήνες ο κ. Χριστοφορίδης είδε μια απόφαση και έβγαλε το συμπέρασμα της μη ενίσχυσης της τοπικής αγοράς όταν κανένας από τους υποψηφίους δεν είναι από την περιοχή…προφανώς για δημιουργία εντυπώσεων .

Ι.Π.

http://www.prlogos.gr/%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%81/