Σύντροφοι και συντρόφισσες

Εμπρός όλοι στον αγώνα για ακόμα πιο καινούργια εμβόλια !

Χωρίς σέλφι!

Και χωρίς να βγάζουμε στη φόρα ημερομηνίες γέννησης και άλλα σιουρδίτκα.

Στα μούτκα όλα!

Κείμενα
Ματίνα Τσικριτζή – Μόμτσιου

Παίζουν
Αγγέλα Δήμου – Ρούση
Κώστας Καραματσούκας
Βαγγέλης Δισλάκης