Δενδροφύτευση με το 4ο και 10ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας πραγματοποιήθηκε στο Ορυχείο Αμυνταίου τη Δευτέρα 30 /4 /18.

φωτογραφίες: Δημήτρης Καμαριάδης