Συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας για τη λήψη απόφασης για το Σχέδιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης παρόντος του Συντονιστή Δίκαιης Μετάβασης κ. Κωστή Μουσουρούλη πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Για τακτική στρουθοκαμηλισμού ως προς την απολιγνιτοποίηση μίλησε ο κ. Στέργιος Κιάνας, αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης δίκαιης μετάβασης μετά την προσπάθεια παράτασης λιγνιτικών μονάδων, όταν η Παγκόσμια Τράπεζα εδώ και 30 χρόνια κινείται στην κατεύθυνση απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. .Σε επίπεδο περιφέρειας έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με επτά υποομάδες από 34 μέλη από όλους τους φορείς για να συνεργαστούν με την περιφερειακή αρχή για τη μετάβαση σε καθεστώς απολιγνιτοποίησης .Κοινή διαπίστωση είναι ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου .»Ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι αφού δεν λήφθηκαν βασικά ζητήματα χωρικά, θεσμικά αναπτυξιακά, θέματα εξειδίκευσης του δυναμικού .Πρώτα να αντιμετωπιστούν αυτά από κυβέρνηση πριν το Σχέδιο με απαράβατο όρο τις παρακάτω διεκδικήσεις:

-Να χαρακτηριστεί το εγχείρημα της απολιγνιτοποίησης ως μια στρατηγική επένδυση
– Να ενσωματωθούν οι μεγάλες υποδομές της Περιφέρειας στον εθνικό σχεδιασμό και να υλοποιηθούν με άλλους πόρους και όχι αυτούς της δίκαιης μετάβασης.
– Ο σχεδιασμός δίκαιης μετάβασης να αφορά στο σύνολο της ΠΔΜ, με έμφαση στις πληττόμενες περιοχές, ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ισόρροπη ανάπτυξή της.
– Να οριστεί πράσινο τέλος στις ΑΠΕ, ως αντιστάθμισμα του λιγνιτικού πόρου.
– Να βρεθεί βιώσιμη λύση για την λειτουργία των τηλεθερμάνσεων, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της βιώσιμης ανάπτυξης.
– Η διασφάλιση της λειτουργίας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5 και μετά το 2028, αλλά και η παράταση λειτουργίας των ΑΗΣ Μελίτης και Αγίου Δημητρίου μέχρι να αντισταθμιστούν το χαμένο ΑΕΠ και οι χαμένες θέσεις εργασίας της περιοχής.
– Να ισχύσει χαμηλό ενεργειακό τιμολόγιο για όλες τις επιχειρήσεις νέες και καινούργιες
– Να επιλεγεί κατάλληλο σύστημα διακυβέρνησης, στο οποίο να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή της ΠΔΜ, δημιουργώντας ένα παρατηρητήριο για την μετάβαση
– Να προβλεφθεί η προώθηση πράσινων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις της περιοχής
-Να ξεκαθαρίσει από την πλευρά της η ΔΕΗ, το επιχειρηματικό της πλάνο για την περιοχή μας, , ειδικά γύρω από τα εδάφη που καταλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις που δεσμεύει.
-Να τροποποιηθούν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχουν ήδη εκπονηθεί, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της αποκατάστασης των εδαφών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αντληθούν πόροι από το ταμείο δίκαιης μετάβασης και φυσικά δεν θα περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των εδαφών που θα προορίζονται για χρήση από τη ΔΕΗ.
-Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
-Να προβλεφθεί η αξιοποίηση του λιγνίτη και σε άλλες χρήσεις
-Να διευρυνθεί η ρήτρα της δίκαιης μετάβασης στο σύνολο της περιφέρειας
-Να ενεργοποιηθεί άμεσα το μεταβατικό πρόγραμμα, με δράσεις οι οποίες θα στηρίζουν και θα επιδοτούν την εργασία και όχι την ανεργία όπως ένα ειδικό πρόγραμμα σε κτήρια του δημόσιου και ευρύτερα δημόσιου τομέα για να εκκινήσει άμεσα η οικονομία της περιοχής, με στόχο να καταστεί η περιφέρειά μας, η πρώτη πράσινη περιφέρεια της Ελλάδας που είναι η πιο ψυχρή της χώρας .
-Να ενσωματωθούν αυτές οι προτάσεις στο ΣΔΑΜ

Ο κ. Κιάνας ως εισηγητής του θέματος πρότεινε την έκδοση ψηφίσματος για την επανέγκριση του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης από το Υπουργικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων του περιφερειακού συμβουλίου ώστε να καταστεί δίκαιο και βιώσιμο για τη Δυτική Μακεδονία.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Κωστής Μουσουρούλης: Το master plan δεν είναι οι δέκα εντολές, δεν είναι ένα περιοριστικό κείμενο -Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις

 

1,6 δις ευρώ για το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης – Κανείς δεν αποκλείεται από τις χρηματοδοτήσεις βάση εδαφικών σχεδίων – Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για τους λιγνιτικούς δήμους