Μετά από χρόνια στο τιμόνι της Ελλήνων Συνέλευσις της Κοζάνης αποχωρεί ο πρόεδρός της Αναστάσιος Πακαπούκας. Αυτή η απόφαση προκάλεσε και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων μελών.
Ι.Π.