Ενημερωτική εκδήλωση για τα δημόσια έργα του Leader, τα οποία προκηρύσσονται στην παρούσα φάση του προγράμματος, πραγματοποίησε την Πέμπτη, 26 Απριλίου, στα γραφεία της η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη του Προγράμματος, κα. Ζωή Γκερεχτέ, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προτάσεων των συλλογικών φορέων είναι η 18/06/2018. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να αφορούν έργα που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, ενώ οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν αφορούν μικρά έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτήρια, παιδικούς σταθμούς, αγροτικά ιατρεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, μουσεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, ακόμα και πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τα τοπικά προϊόντα, επαγγέλματα, ήθη και έθιμα.

Δικαιούχοι είναι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, η ΟΤΔ ή μέλος αυτής (μέλος Δ.Σ, σε επίπεδο φορέα), καθώς και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Το μέγιστο ύψος επένδυσης είναι 600.000 ευρώ και για τις άυλες ενέργειες μπορεί να φτάσει και τις 50.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η προκήρυξη για τα ιδιωτικά έργα αναμένεται να ξεκινήσει σε ένα δίμηνο και τότε θα πραγματοποιηθεί μία μεγαλύτερη ανάλυση σχετικά με αυτά.

Ε.Σ.