Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο Πρωτόκολλο του Π.Δ.Μ., όπως ορίζεται στην προκήρυξη του φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού λογότυπου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΠΔΜ, συνεδρίασε ευρισκόμενη σε απαρτία στις 22/10/2020 και αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει:

το πρώτο βραβείο στον/στην συμμετέχοντα/ουσα με κωδικό συμμετοχής 26847
το δεύτερο βραβείο στον/στην συμμετέχοντα/ουσα με κωδικό συμμετοχής 22022
το τρίτο βραβείο στον/στην συμμετέχοντα/ουσα με κωδικό συμμετοχής 11972

Οι φοιτητές/τριες που βραβεύτηκαν θα ενημερωθούν για την ημερομηνία και τον τρόπο παραλαβής των βραβείων τους.

Η επιτροπή αξιολόγηση