Ανάρπαστα γίνονται από το πρωί στις δύο λαϊκές αγορές της πόλης, τα λάχανα για την προετοιμασία της αρμιάς, που φτιάχνει τα ιδανικά Κοζανίτικα γιαπράκια τα Χριστούγεννα. Όσο για την τιμή τους, είναι στα 50 λεπτά.