Ο Σωτήριος Κορέλας θα είναι ο νέος Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας στην θέση του Ιωάννη Ράπτη. Ο κ.Κορέλας από την Καρδίτσα ήταν επικεφαλής ΠΕΠΥΔ Στερεάς Ελλάδας .

Ιωάννα Παπαδημητρίου