Τριακόσια περίπου άτομα όλων των ειδικοτήτων θα προσληφθούν στις ανασκαφές της Μαυροπηγής και του Κλείτου, με τις εργασίες να ξεκινούν αρχές Ιουνίου.

Η προκήρυξη αναμένεται τις επόμενες ημέρες μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) και την έγκριση για τις κατ εξαίρεση προσλήψεις, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία Κοζάνης. Η υπηρεσία βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης για να προχωρήσει στις προσλήψεις των εργαζομένων με εξάμηνες συμβάσεις καθώς τα χρήματα έχουν ήδη εγκριθεί.