Στην τελική ευθεία μπαίνει από το 2017 η υπόθεση της αξιολόγησης χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με ότι τις διατάξεις του  Νόμου 4369/2016 που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες από την Ελληνική Βουλή.

Με υπουργική απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη καθορίζονται οι προδιαγραφές των εντύπων και τα κριτήρια μοριοδότησης  βάση των οποίων θα συνταχθούν τους ερχόμενους μήνες οι εκθέσεις αξιολόγησης  προϊσταμένων και απλών υπαλλήλων στο δημόσιο.

Με βάση το βαθμό  των εκθέσεων αξιολόγησης   οι υπάλληλοι που θα πρωτεύσουν θα καταλάβουν θέσεις ευθύνης στο δημόσιο ,ανεξαρτήτως της προϋπηρεσίας που έχουν μέχρι σήμερα. Έκτος αυτού  θα ενταχθούν και στο Μητρώο στελεχών του δημοσίου μέσω του οποίου θα επιλεγούν ορισμένοι για να καλύψουν από το 2018 ανώτατες διοικητικές θέσεις όπως γενικοί και ειδικοί γραμματείς Υπουργείων κλπ. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση στο πρώτο  έντυπο  θα καταχωρηθούν τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία των αξιολογούμενων   που θα αφορούν  μόνον   προϊσταμένους οργανικών μονάδων (τμηματάρχες, διευθυντές κλπ).

Ειδικότερα στην αρχή του εντύπου  θα αναγράψουν  το ονοματεπώνυμό τους ,τον κλάδο και την ειδικότητα τους, το βαθμό και τη θέση ευθύνης που κατέχουν σήμερα. Στη συνέχεια και στο ίδιο έντυπο θα κληθούν να συμπεριλάβουν τους τίτλους  σπουδών τους, την επιμόρφωση που έλαβαν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομία τους στο δημόσιο, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αξιολογηθούν ,να αναφέρουν με συνοπτική περιγραφή το έργο που εκτελέστηκε από την οργανική μονάδα(τμήμα η υπηρεσία) που προΐστανται ,αλλά και το έργο των ιδίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους.

Ανάλογα στοιχεία και δραστηριότητες  θα κληθούν να καταχωρήσουν σε άλλο έντυπο οι  υπόλοιποι   υπάλληλοι  του δημοσίου ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΥΕ-ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ) ώστε με βάση  το βαθμό της έκθεσης αξιολόγησης που θα λάβουν να αναρριχηθούν η να μείνουν στάσιμοι για ορισμένα χρόνια στην ιεραρχική και βαθμολογική πυραμίδα του δημοσίου.

πηγή: www.e-dimosio.gr