Το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης γνωμοδότησε θετικά δια περιφοράς επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  των έργων «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 19,9843 MWp στη θέση “Άγιος Ιωάννης – Νέα Νικόπολη” της Τ.Κ. Νέας Νικόπολης  με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «SMART ENERGY SOLUTIONS M.I.K.E.», για την ΑΕΠΟ του «Φωτοβολταϊκού  Σταθμού  ισχύος 19,9843 MWp στη θέση “Πέτρα – Νέα Νικόπολη” με φορέα την «ECOSOLAR M.I.K.E», όπως και για το «Φωτοβολταϊκό Σταθμό 19,9843 MWp στη θέση “Κέρδωμα – Αλωνάκια” της Κ. Αλωνακίων με φορέα του έργου την «ECOSOLAR M.I.K.E».

Θετικά γνωμοδότησαν δέκα εννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι. Αρνητικά δέκα πέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι μεταξύ των οποίων και η Νούλα Τουμπουλίδου, ο Κώστας Κυριακίδης, ο Ζήσης Μάρας, ο Τάσος Σιδηράς, η Τάνια Βεντούλη από την παράταξη του δημάρχου Λάζαρου Μαλούτα. Αρνητική ψήφο έδωσαν και οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι Αθανασιάδης Πέτρος, Ευκολίδης Γιώργος, Δερμιτζάκης Αθανάσιος και οι επτά δημοτικοί σύμβουλοι του Τόπος Να Ζεις. Ο Φώτης Κεχαγιάς δεν συμμετείχε καν στην διαδικασία λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων.

Θυμίζουμε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στις 22 Μαρίου 2021 εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) των τριών άνω Φ/Β Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  παρά την αρνητική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Η πάγια σταθερή και συνειδητή επιλογή του δήμου Κοζάνης για την εγκατάσταση ΑΠΕ στην περιοχή δεν λαμβάνει υπόψιν καν την αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και την μη προσκόμιση των ζητούμενων στοιχείων των αιτούντων. Ούτε το γεγονός ότι οι οικισμοί βρίσκονται στα όρια των έργων.

Ψηφίζει «με προϋποθέσεις» βιαστικά αντί να περιμένει να συμπληρωθεί η μελέτη των αιτούντων και κατόπιν να γνωμοδοτήσει. Όταν το έργο στη θέση “Πέτρα – Νέα Νικόπολη” βρίσκεται στα όρια του οικισμού Νέα Νικόπολη και υπάρχει άμεση οπτική επαφή του οικισμού με την εγκατάσταση.

Όταν δεν υπάρχουν οι ακριβείς συντεταγμένες του γηπέδου ούτε του γηπέδου εγκατάστασης του υποσταθμού και της όδευσης καλωδίων μεταφοράς μέσης τάσης και υψηλής τάσης. Όταν δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς θα γίνει η διάθεση της ξυλείας που θα προκύψει από την υλοτόμηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όταν η υπηρεσία ζητά νέα μελέτη βοσκοικανότητας με τη δεδομένη μείωση των χώρων βοσκής, όταν δεν έχει διερευνηθεί η διάθεση των σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων που θα προκύψουν κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης.

Αλήθεια γιατί τόση βιασύνη;

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Δυο Φ/Β 20MW της Kiefer στα όρια των οικισμών Αλωνακίων -Νέας Νικόπολης! – Θετική η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Κοζάνης-Αρνητική η Διεύθυνση Περιβάλλοντος