Οι κορφές του Βερμίου άσπρισαν και οι δύο μεγάλες αγέλες άγριων αλόγων κατέβηκαν χαμηλά.Τα άγρια ζώα πατάνε τα σιτηρά, φτάνουν μέχρι τα σπίτια της Ερμακιάς, γλύφουν το αλάτι που αφήνουν οι αλατιέρες τα βράδια αποτελώντας κίνδυνο για ατυχήματα.

Ο αριθμός τους δεν είναι καταγεγραμμένος και αυξάνεται συνεχώς. Και το χειρότερο ουδείς δηλώνει αρμόδιος να ελέγξει την κατάσταση.

Ι.π.